Zeger Reyers: kunstenaar, wetenschapper en kok (2007)

Zeger Reyers is zoals zijn werk. Inspirerend, open en emotioneel. Genereus, bevlogen en contemplatief. Eerlijk en puur, zoals leven en dood eerlijk en puur zijn. Leven en dood, bloei en verval.

Het zijn de cycli die in Reyers’ installaties met een innemend kinderlijke onbevangenheid gepresenteerd worden in een verrassende conceptuele context. Paddestoelen groeien uit radio’s, rogge op lamellen. Wonder en verwondering. Interventies en transformaties. Zeger Reyers, die vandaag de Ouborg Prijs 2007 krijgt toegekend voor zijn oeuvre, is kunstenaar. Laat daar geen twijfel over bestaan. Maar hij is tegelijkertijd zoveel meer. Wetenschapper, bioloog, kok. “Ik ben het doorgeefluik tussen de keuken en het restaurant”, zegt hij. Het is een metafoor die hout snijdt. Zijn creaties zijn soms daadwerkelijk eetbaar. Zeger Reyers (1966) wil alle zintuigen aanspreken. Zijn werk ruikt, klinkt, smaakt. “Ik doe een beroep op het voorstellingsvermogen van de beschouwer. Op het geestesoog. Aangezien mijn werk meestal van tijdelijke aard is, moet ik een vorm bedenken die het bestaansrecht geeft. Ik wil dat het bij de toeschouwer binnendringt en zich daar nestelt.” Zijn werk is tijdelijk, eindig, maar de herinnering vervaagt niet snel. Zeker niet als je een stukje van zijn kunst hebt mogen opeten. Zoals in het geval van de legendarische installatie annex performance Mosselstoel, waarbij hij een Parijs terrasstoeltje eerst in de Oosterschelde zette. Mosselen hechtten er zich aan vast. De stoel werd vervolgens in een pan gezet om de mosselen te stomen waarna het publiek ze van de stoel kon plukken om ze te verorberen.

Reyers is een buitenbeentje in de actuele kunst .waar momenteel veel werk handelt over identiteit en maatschappelijke ontwikkelingen. “Ik spiegel me niet aan wat er overal gebeurt.” Hij is geen commentator. “Eerder een duider. Ik ben iemand die je meeneemt naar een groen grasveld waarin ik drie gele sprietjes zie. Zullen we er op onze knieën naast gaan zitten en er met een microscoop in kijken? Steeds dieper en dieper. Daar is het te vinden.” Wat Zegers dan vindt en vervolgens onder het motto laat de natuur zijn gang gaan in een sterke juxtapositie plaatst met niet-organische, materiële voorwerpen of in urbane situaties, spreekt tot de verbeelding. Gekunsteld is het nooit, dat is het knappe.

“Ik heb blijkbaar een andere manier van kijken en associëren. Mijn werk ontrekt zich aan sluitende definities. Ik heb een associatievermogen ontwikkeld om emotie en materie in een voor mij logisch kader te plaatsen.” Zeger Reyers werkt graag met schimmels, mossen of paddestoelen. Hij maakt biotopen om de natuurlijke processen van groei, bloei en verval te tonen in ongebruikelijke concepten. De installaties zijn poëtisch en meditatief. “Maar het moet wel een spanning hebben. Tegenover het meditatieve staat altijd wel iets duisters. Het comfortabele, menselijke gevoel dat uit veel werk spreekt probeer ik te ondergraven.” De installatie Aqua Boogie (2004) was een perfect voorbeeld van zijn veelgelaagde werk. In het GEM zette hij een zwart geschilderde zaal onder water. Middels loopplanken kon het publiek turen in onpeilbaar diep zwart water waarin de plotselinge bewegingen van karpers de sereniteit verstoorden. In het kader van de Ouborg Prijs maakte Reyers voor het Gemeentemuseum Aqua Boogie II, een voor zijn doen tamelijk abstract werk, een zinnenstrelende videoprojectie die speels verwijst naar de oorspronkelijke Aqua Boogie. “De tweede Aqua Boogie is een witte omgeving terwijl de eerste zwart was. Of Aqua Boogie II een spiegel is? Er is een spiegelende werking, maar het is geen doordruk”.
 
OUBORG PRIJS
De Ouborg Prijs, die vandaag wordt uitgereikt aan Zeger Reyers, is de Haagse stadsprijs voor beeldende kunst en is genoemd naar de Haagse kunstenaar Pieter Ouborg (1893 – 1956). De prijs wordt vanaf 1990 jaarlijks en sinds 1997 om de twee jaar toegekend aan een Haagse kunstenaar wiens oeuvre zowel lokaal als nationaal van belang is. De prijs bestaat uit een bedrag van e 4750 alsmede een presentatie in het Gemeentemuseum en een publicatie verzorgd door Stroom. De Ouborg prijs werd eerder toegekend aan o.a. Frans Zwartjes, Wil Bouthoorn, Dick Raaijmakers, Auke de Vries, Philip Akkerman en Ben van Os. In het kader van de Ouborg Prijs 2007 maakte Reyers voor het Gemeentemuseum Aqua Boogie II dat te zien is t/m 13 januari 2008. Bij Galerie Maurits van de Laar (9 november t/m 9 december) is fotografie te zien van een mislukte voorbereiding van Aqua Boogie II. Tevens zijn er video’s van eerder werk. www.gemeentemuseum.nl

AD Haagsche Courant
November 2007