Kunstenplan Den Haag 2013 – 2016

Van september 2011 tot april 2012 had ik zitting in de Commissie Hirsh Ballin.

Ons rapport is hier te vinden: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Meerjarenbeleidsplan-Kunst-Cultuur-20132016.htm