Artikelen: Carter USM

  • De kopstoot van Carter The Unstoppable Sex Machine (1991)

    Achter de groteske naam Carter The Unstoppable Sex Machine gaan twee timide jongens schuil. Hoewel? Op het podium raggen Jim Bob (tekst) en Fruitbat (muziek) met hun potente mix van trashgitaren en ritmeboxen en zingen ze even spitsvondige als ontroerende teksten over de betrekkelijkheid van het leven. In de beslotenheid van een Amsterdamse hotelkamer is…